XXIII Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji

Kalendarz dnia 24 Wrz 2018

Oddział Teledetekcji i Geoinformatyki Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Zakład Geoinformacji, Instytutu Geografii Miast i Turyzmu, Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego mają zaszczyt zaprosić na XXIII Ogólnopolską Konferencję Fotointerpretacji i Teledetekcji, która odbędzie się w Łodzi, w dniach 24-25 września 2018.

Tematyka konferencji będzie dotyczyła wszystkich aktualnych zagadnień teledetekcji. Ponieważ konferencja odbędzie się w roku Jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego, szczególna uwaga zostanie poświęcona miejscu teledetekcji wśród nauk geograficznych – w aspekcie naukowym oraz dydaktycznym.

Materiały do pobrania:

Konkurs prac magisterskich:

Naziemne pomiary hiperspektralne

 • Organizator: IBL
 • Prowadząca: Aneta Modzelewska
 • Przewidywany czas szkolenia: 90 min
 • Plan warsztatów: Dane hiperspektralne – wprowadzenie teoretyczne; Prezentacja naziemnego spektrometru hiperspektralnego Spectral Evolution PSR+ 3600 – wykonanie pomiarów spektrometrem; przetwarzanie i analiza pomiarów z wykorzystaniem oprogramowania DARWiN SP i R. Analiza krzywych odbicia spektralnego, obliczanie i analiza wskaźników roślinności
 • Dla kogo szkolenie: dla osób zainteresowanych technikami hiperspektralnymi, podstawowa wiedza o tych danych nie jest wymagana
 • Wymagania sprzętowe: własny laptop z zainstalowanym oprogramowaniem R i RStudio

Przetwarzanie danych z lotniczego skanowania laserowego w środowisku R

 • Organizator: IBL
 • Prowadzący: Bartłomiej Kraszewski
 • Przewidywany czas szkolenia: 90 min
 • Plan warsztatów: Wprowadzenie do podstaw języka R; Zapoznanie ze środowiskiem R Studio; Wczytanie i zapis danych z lotniczego skanowania laserowego; Podstawowe funkcje do przetworzenia danych ALS w środowisku R z zastosowaniem biblioteki lidR – klasyfikacji, NMT, NMPT, filtracja
 • Dla kogo szkolenie: dla osób, które mają podstawową wiedzę w zakresie programowania, użytkownicy danych z lotniczego skanowania laserowego
 • Wymagania sprzętowe: własny laptop z zainstalowanym oprogramowaniem R i RStudio

Tworzenie modeli przetwarzania danych dla geoprocesów działających w chmurze – Smart M.apps firmy Hexagon

 • Organizator: Hexagon
 • Prowadzący: Tomasz Głowacki
 • Czas trwania: 90 min
 • Opis: W ramach niniejszych warsztatów nauczą się Państwo w jaki sposób wykonać konfigurację geoprocesu przetwarzania danych, uruchamianego w środowisku chmury Hexagon Smart M.app. Uzyskają Państwo umiejętności tworzenia aplikacji webowej przy użyciu widgetów i funkcjonalności drag’n’drop BEZ konieczności programowania. Skontrują państwo model przetwarzania danych z użyciem operatorów identycznych jak w GeoMeida i Erdas Imagine, wykorzystując w tym celu interfejs przeglądarki internetowej. Następnie aplikacja zostanie przez Państwa opublikowana i gotowa do użycia w sieci Web. Na tak działającej aplikacji wykonają państwo przetwarzanie danych dostarczonych w ramach warsztatów i obejrzą na mapie wyniki geoprocesu wykonanego w chmurze, przy użyciu przeglądarki Web
 • Wymagania sprzętowe: Warsztaty odbędą się na komputerach w pracowni WNG UŁ

PlanetLabs – badaj nieustannie zmieniający się świat (wprowadzenie do teledetekcji satelitarnej na podstawie zobrazowań Planet)

 • Organizator: Progea 4D
 • Prowadząca: Katarzyna Turek
 • Czas trwania: 90 min
 • Plan warsztatów: Demonstracja przeglądarki PlanetExplorer; Kompozycje barwne; Filtracje obrazów satelitarnych; Indeksy wegetacji; Detekcja zmian; Klasyfikacja obrazów satelitarnych
 • Wymagania sprzętowe: Warsztaty odbędą się na komputerach w pracowni WNG UŁ

Formularz rejestracji na warsztaty z fotointerpretacji i teledetekcji
Instalowanie oprogramowania R i RStudio
Uczestników warsztatów prowadzonych przez IBL prosimy, aby posiadali własny laptop z zainstalowanym dla posiadanego systemu operacyjnego oprogramowaniem: