Konferencja pt. Polska Geografia Morza: Przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne badania morza i obszarów nadmorskich

Przypominamy o zaproszeniu na konferencję pt. Polska Geografia Morza: Przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne badania morza i obszarów nadmorskich, która odbędzie się w dniach 16-18 maja 2018 roku. Organizatorzy, czyli Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego i Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Szczeciński uruchomiły już zapisy i stronę internetową konferencji: http://geografiamorza.usz.edu.pl/. Więcej szczegółów dostępnych jest również w kalendarzu na stronach Polskiego Towarzystwa Geograficznego: https://ptgeo.org.pl/2017/10/konferencja-pt-polska-geografia-morza-przyrodnicze-i-spoleczno-ekonomiczne-badania-morza-i-obszarow-nadmorskich/.