Konferencja pt. Polska Geografia Morza: Przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne badania morza i obszarów nadmorskich

Kalendarz dnia 16 Maj 2018

Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego i Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Szczeciński zapraszają na konferencję pt. Polska Geografia Morza: Przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne badania morza i obszarów nadmorskich, która odbędzie się w dniach 16-18 maja 2018 roku.

Rok 2018 będzie obchodzony jako Rok Polskiej Geografii. W tym roku także Polskie Towarzystwo Geograficzne obchodzi 100-lecie istnienia. Wpisując się w ogólnopolskie obchody i organizując konferencję chcemy podkreślić morską specyfikę naszego Miasta i Regionu. Zarówno uwarunkowania przyrodnicze, zachodzące tu procesy społeczno-demograficzne, jak i rozwój gospodarki są trwale związane z nadmorskim charakterem województwa zachodniopomorskiego i Szczecina. Konferencja jest szansą na szerokie zaprezentowanie wyników naukowców specjalizujących się w badaniach morza i wybrzeża.

Na konferencję zapraszamy przedstawicieli wszystkich krajowych ośrodków naukowych i akademickich, działających w obszarze nauk o Ziemi (głównie geografii, a także geologii i oceanologii). Rozumiemy, że Koleżanki i Koledzy z ośrodków położonych w Centralnej lub Południowej Polsce mogą nie prowadzić badań związanych z morzem i strefą wybrzeża, dlatego Dziekanów Wydziałów, Dyrektorów Instytutów oraz Kierowników Katedr i Zakładów prosimy o zainteresowanie swoich pracowników naszą Konferencją. Będzie to możliwość zapoznania się z aktualnym stanem badań i problematyką poruszaną przez polskich Geografów w badaniach morza.