Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Inauguracyjne posiedzenie powołanego przez Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudę Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się w dniu 11 września 2017 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyło około 100 osób. Oprócz Pana Prezydenta obecni byli m. in. Marszałkowie obu izb parlamentu, wicepremierzy Piotr Gliński i Jarosław Gowin, kilku ministrów rządowych i prezydenckich, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu. Komitet liczy 68 członków reprezentujących różne instytucje, stowarzyszenia, organizacje i towarzystwa naukowe + 13 członków (z Prezydentem na czele) z tzw. establishmentu. Przewodniczącym jest Pan Prezydent.

Skład Komitetu jest reprezentatywny do tego, co notujemy w Polsce: od partii, które są poza Sejmem po Związek Niewidomych i Związek Karaimów. Obecne są niemal wszystkie stowarzyszenia reprezentujące świat kultury. Naukę reprezentują m. in. szefowie PAN i PAU, Przewodniczący Konferencji Rektorów, Dyrektor Ossolineum oraz trzy stowarzyszenia: Polskie Towarzystwo Historyczne, Polskie Towarzystwo Socjologiczne oraz Polskie Towarzystwo Geograficzne. Nominacje wręczał członkom Prezydent Andrzej Duda. Przedstawicielem Polskiego Towarzystwa Geograficznego jest Antoni Jackowski.

Zaproszenie PTG do tego grona jest dla nas dużym wyróżnieniem. Wiele planowanych przez nas projektów idealnie wpisuje się w program obchodów Roku Niepodległości. Kolejne spotkanie Komitetu odbędzie się zapewne na przełomie października i listopada. Więcej o spotkaniu można przeczytać na stronie internetowej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.