Zgłaszanie wydarzeń regionalnych i lokalnych w ramach obchodów Jubileuszu 100-lecia PTG i Rok Polskiej Geografii 2018

Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego opracowuje kalendarium obchodów 100-lecia PTG i Roku Polskiej Geografii 2018. Zaakceptowany jest już program wydarzeń centralnych:

  • Listopad / grudzień 2017 r., Warszawa – Uroczysta konferencja i otwarcie wystawy w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej (w uzgodnieniach i do decyzji środowiska geograficznego).
  • 27 stycznia 2018 r., Warszawa – Uroczyste Posiedzenie Zarządu Głównego PTG, najprawdopodobniej w historycznej siedzibie (Pałac Staszica), połączone z wmurowaniem pamiątkowej tablicy (jeśli znajdą się środki) i wręczeniem okolicznościowych Medali.
  • 12-14 kwietnia 2018 r., Warszawa – Kongres Geografii Polskiej z okazji 100-lecia PTG i 100-lecia Geografii na Uniwersytecie Warszawskim. Główny organizator i gospodarz: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, organizatorzy instytucjonalni: PTG, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Konferencja Kierowników Jednostek Geograficznych.
  • 16 kwietnia – 31 lipca 2018 r., Kraków – Wystawa „Geografia polska i polscy geografowie w latach II wojny światowej” w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Aktualnie pracujemy nad kalendarium wydarzeń regionalnych i lokalnych. Wszystkich Członków i Sympatyków PTG prosimy o przesyłanie szczegółowych informacji o wydarzeniach, które odbędą się w 2018 roku, a które organizatorzy chcialiby wpisać w obchody Jubileuszu 100-lecia PTG i Roku Polskiej Geografii 2018. Informację należy przygotować na stosownej karcie informacyjnej wydarzenia i wysłać na adres ptg@uw.edu.pl.