Biuletyn informacyjny nr 59

Podobnie, jak co roku, również w 2017 r. trafia do Państwa Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geograficznego informujący o działalności w roku poprzednim, a więc 2016. „Biuletyn” dostępny jest na naszej stronie: https://ptgeo.org.pl/dzialalnosc/biuletyn-informacyjny-ptg/.

Bardzo zachęcam do szczegółowej lektury „Biuletynu”. Pozwoli ona zorientować się w naszych niewątpliwych osiągnięciach naukowych i organizacyjnych, które mimo poważnych trudności miały miejsce w ubiegłym roku. Szczególnie cieszą osiągnięcia Komisji, wyrażające się stale wzrastającą liczbą publikacji i spotkań naukowych. Na wielkie uznanie zasługuje aktywność Komisji Edukacji Geograficznej, która pozwoliła przełamać istniejący od szeregu lat impas w zakresie programów szkolnych. Ważnym wydarzeniem było podpisanie 1 czerwca 2016 r. porozumienia o współpracy geografów polskich i francuskich. Po latach starań posiadamy w tej chwili nowoczesną i bogatą merytorycznie nową stronę internetową. To zasługa wszystkich Państwa, naszych Członków i Sympatyków. Bez tego wielkiego zaangażowania Państwa PTG byłoby tylko statystyczną jednostką organizacyjną, a nie prężnym i wspaniale działającym stowarzyszeniem. Bardzo dziękuję Wszystkim za to wielkie zaangażowanie i wykazywany entuzjazm. Tak przy okazji – pamiętajmy o wsparciu finansowym naszych projektów!

Uważna lektura „Biuletynu” pozwala nam uświadomić sobie, że już w roku 2016 zainaugurowaliśmy obchody naszego 100-lecia. Świadczą o tym m. in. wydarzenia w Paryżu. Radośnie będziemy czcić ten Wielki Jubileusz w przyszłym roku. Już dzisiaj pozwalam sobie zaprosić Państwa do aktywnego udziału w naszym święcie. Przewidujemy szereg imprez organizowanych zarówno w skali krajowej i międzynarodowej, jak też regionalnej i lokalnej. Program obchodów jest bardzo urozmaicony i atrakcyjny i zapewne każdy odnajdzie coś dla siebie. Wszyscy musimy zadbać o to, aby w naszym święcie uczestniczyło całe środowisko polskich geografów!

Życzę Państwu miłej lektury.

Przewodniczący Zarządu Głównego PTG

Antoni Jackowski