Zebranie Zarządu Głównego PTG i Walne Zgromadzenie Delegatów PTG

Kalendarz dnia 26 Maj 2017

Zapraszamy na zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, które odbędzie się w Łodzi w dniu 26 maja 2017 r. (piątek) o godz. 11.30 w Auli im. Profesora Stanisława Liszewskiego na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego (Kopcińskiego 31).

Porządek dzienny:

 • Zatwierdzenie porządku dziennego.
 • Przyjęcie protokółu z poprzedniego zebrania.
 • Przyznanie odznaczeń i wyróżnień PTG.
 • Sprawa organizacji obchodów 100-lecia PTG.
 • Sprawy bieżące i organizacyjne (w tym propozycje do Komisji na Walne Zgromadzenie Delegatów).
 • Wolne wnioski.

Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Geograficznego odbędzie się również w Łodzi w dniu 26 maja 2017 r. (piątek) o godz. 14.00 w Auli im. Profesora Stanisława Liszewskiego na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego (Kopcińskiego 31). Zakończenie obrad planowane jest około godz. 17.00. Koszty delegacji na Walne Zgromadzenie Delegatów zwracane będą przez Oddziały w zakresie ustalonym przez Zarządy Oddziałów.

Porządek dzienny:

 • Zagajenie i sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 • Wybór Przewodniczącego WZD.
 • Zatwierdzenie porządku dziennego.
 • Przyjęcie protokółu WZD z Krakowa.
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej, Wnioskowej i Protokolarnej.
 • Sprawozdanie rzeczowe i finansowe Zarządu Głównego za rok 2016.
 • Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej PTG.
 • Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego PTG.
 • Dyskusja nad sprawozdaniami.
 • Informacje o przyznanych odznaczeniach i wyróżnieniach PTG.
 • Nadanie godności Członka Honorowego PTG.
 • Sprawa organizacji obchodów 100-lecia PTG.
 • Sprawy bieżące.
 • Wolne wnioski.