Życzenia Przewodniczącego Zarządu Głównego PTG z okazji Świąt Wielkiej Nocy

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Szanowni Państwo,

Nadszedł Dzień Radości, Pan Zmartwychwstał, dał nam moc i wiarę w Dobro i Sprawiedliwość. W tym Szczęśliwym Dniu pragnę przekazać wszystkim Państwu i każdemu z osobna moje najserdeczniejsze Życzenia Pomyślności, Radości, Zdrowia i Optymizmu. Radujmy się!

Radujmy się z naszej wspaniałej Historii przez duże „H”. Już za 9 miesięcy będziemy się spotykać i cieszyć ze Wspaniałego Jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Będziemy wspominać naszych Antenatów, ale też snuć wizje rozwoju polskiej geografii w kolejnym stuleciu. Geografia jest dziedziną nauki, której nie da się pokonać ani usunąć ze świadomości społecznej. Od zawsze była bowiem związana z dziejami Człowieka. Rozwijajmy naszą wyobraźnię w kierunku działań niezbędnych do ruszenia Geografii z posad Ziemi i wyprowadzenia z grożącego niebytu. To My, obecne i przyszłe pokolenia geografów możemy Jej zapewnić godziwą egzystencję. Poświęćmy Jej choć kilka chwil w tych Radosnych Dniach Świątecznych.

Niech Radość i Dobro zapanują w Państwa Sercach i Domach w te Wyjątkowe Dni Światła i Wiary, a także w następne – do końca świata! I jeden dzień dłużej! Niech Zmartwychwstały Chrystus błogosławi nam wszystkim w naszym trudzie i w życiu rodzinnym.

WESOŁEGO ALLELUJA !!!

Przewodniczący Zarządu Głównego PTG

Prof. Dr hab. Antoni Jackowski