XXX Konwersatorium Wiedzy o Mieście

Kalendarz dnia 20 Kwi 2017

Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego oraz Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności Polskiego Towarzystwa Geograficznego zapraszają na XXX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, które odbędzie się w Łodzi i w regionie łódzkim pod hasłem „Depopulacja a nowy paradygmat rozwoju miast i regionów”.

Celem konferencji jest zaprezentowanie badań i dyskusja nad jednym z najpoważniejszych problemów rozwojowych Polski – wyludnianiem się miast i regionów. Jest to interdyscyplinarny problem naukowy i praktyczny, łączący różne zespoły badaczy, ekspertów i praktyków samorządowych. Dotyczy on historii, współczesności, a przede wszystkim przyszłości kraju. Oczekujemy, że w trakcie konferencji zaprezentowane zostaną różnorodne podejścia badawcze i aplikacyjne do problemów identyfikacji i wyjaśniania procesów depopulacji, jak też szukania sposobów na łagodzenie skutków tego procesu oraz znajdowaniem nowych szans rozwojowych dla wyludniających się miast i regionów.

Wybór Łodzi i regionu łódzkiego na miejsce konferencji ma charakter symboliczny z uwagi na problemy depopulacyjne, jak też na tradycję organizowanego corocznie Konwersatorium Wiedzy o Mieście, które w roku 2017 będzie obchodzić 30. lecie. Obrady pierwszego dnia rozpoczną się na Uniwersytecie Łódzkim i będą dedykowane pamięci Profesora Stanisława Liszewskiego (1940-2016). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej konferencji: http://www.kwom.geo.uni.lodz.pl/.