Książka identyfikacji wizualnej obchodów 100-lecia PTG

Z radością informujemy, że zakończono pracę nad książką identyfikacji wizualnej obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Prosimy wszystkich Członków PTG o stosowanie opisanych w książce zasad używania logo, czcionek, kolorów i nazewnictwa oraz o dostosowanie do swoich potrzeb i wykorzystywanie papieru firmowego. Wszystkie materiały dostępne są na stronie internetowej PTG: https://ptgeo.org.pl/100-lat-ptg/identyfikacja-wizualna-100-lecia-ptg/.