XXII Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe

Kalendarz dnia 11 Maj 2017

Nowa strona internetowa Polskiego Towarzystwa Geograficznego Obecnie, głównie w środowisku geografów, toczy się ożywiona dyskusja nad potrzebą aktualizacji i uszczegółowienia podziałów regionalnych Polski (regionalizacja geologiczna, fizycznogeograficzna, historyczno-kulturowa, etnograficzna, etc.). Dzisiejsze analizy obowiązujących podziałów skłaniają do wniosków, że konieczne jest uporządkowanie wielu nowych informacji, przy jednoczesnej modyfikacji dotychczasowych podziałów. Potrzeby te wzmocniła decyzja o sporządzaniu audytów krajobrazowych na poziomie województw.

Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG wraz z Polską Asocjacją Ekologów Krajobrazu oraz Wydziałem Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego i Oddziałem Katowickim PTG organizują w Sosnowcu w dniach 11-13 maja konferencję pt. „Nowe wyzwania wobec regionalizacji Polski”. Zapraszamy do udziału!

Komunikat nr 1
Karta zgłoszenia