Posiedzenie Komisji Geografii Turyzmu PTG

Kalendarz dnia 20 Kwi 2017

W imieniu prof. Bogdana Włodarczyka zapraszamy serdecznie wszystkich członków i sympatyków na posiedzenie Komisji Geografii Turyzmu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, które odbędzie się w zmienionym terminie, a mianowicie 20 kwietnia 2017 r. o godz. 12.00 w sali 118K w budynku Collegium Geographicum na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 31 w Łodzi.

Program spotkania:

  • Wybory Zarządu Komisji (Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza i Członków Zarządu Komisji) na kadencję 2017–2020.
  • Ustalenie programu prac Komisji na lata 2017–2020.
  • Dyskusja nad programem badań geografii turyzmu w Polsce.
  • Dyskusja nad projektem Atlas Turystyczny Polski.

Przewidujemy, że spotkanie zakończy najpóźniej o godz. 15.00. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o przesłanie potwierdzenia udziału w spotkaniu drogą mailową na adres kgt.ptg@gmail.com, najpóźniej do 7 kwietnia 2017 r. Przypominamy, iż bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie członkom PTG.

Tych z Państwa, którzy mogą przyjechać do Łodzi wcześniej, zapraszamy już na godz. 10.00 na uroczystości nadania nowej auli Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego imienia Prof. Stanisława Liszewskiego.