Posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Kalendarz dnia 27 Mar 2017

W poniedziałek 27 marca 2017 r. o godz. 11.00 (w drugim terminie – godz. 11.15), w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, w Warszawie przy ul. Twardej 51-55, w sali konferencyjnej na VI piętrze, odbędzie się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Porządek obrad:

  • Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
  • Sytuacja finansowa PTG i zatwierdzenie bilansu za 2016 rok.
  • Planowane konferencje i wydawnictwa PTG w 2017 r.
  • Sprawozdanie z działalności komisji problemowych PTG.
  • Informacja o stanie przygotowań do Jubileuszu 100-lecia PTG i Roku Geografii Polskiej.
  • Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Na posiedzenie zapraszamy wszystkich Przewodniczących Oddziałów i Komisji Problemowych Polskiego Towarzystwa Geograficznego.