Posiedzenie Prezydiów Komitetu Nauk Geograficznych PAN, Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Przewodniczącego Konferencji Kierowników Jednostek Geograficznych

W dniu 26 stycznia 2017 r. o godz. 15.00 w siedzibie Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydiów Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Komitetu Nauk Geograficznych PAN oraz Przewodniczącego Konferencji Kierowników Jednostek Geograficznych. Posiedzenie to miało historyczny charakter, gdyż po raz pierwszy spotykały się Prezydia KNG, Zarządu Głównego PTG oraz Przewodniczący KKJG. Na posiedzeniu było obecnych 19 osób. Warto podkreślić, że było to pierwsze w historii spotkanie władz najważniejszych organizacji geograficznych w Polsce.

Celem posiedzenia było wypracowanie wspólnych płaszczyzn merytoryczno-organizacyjnych dotyczących obchodów stulecia niepodległej geografii polskiej – Roku Polskiej Geografii 2018, w którym będą obchodzone stulecie utworzenia Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz stulecie geografii warszawskiej. Podczas posiedzenia został przedstawiony stan przygotowań do obchodów m.in. w zakresie przygotowywanych publikacji jubileuszowych.

Zasadniczą część posiedzenia stanowił wybór składu Komitetu Sterującego obchodów Roku Polskiej Geografii. Postanowiono, że do Komitetu powinni wejść Przewodniczący KKJG, KNG PAN i PTG oraz po dwóch ich Zastępców:

  • Prof. dr hab. Marek Degórski (jako Przewodniczący KNG PAN)
  • Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski (jako Zastępca Przewodniczącego KNG PAN)
  • Prof. dr hab. Bolesław Domański (jako Zastępca Przewodniczącego KNG PAN)
  • Prof. dr hab. Antoni Jackowski (jako Przewodniczący PTG)
  • Prof. dr hab. Maciej Jędrusik (jako Przewodniczący KKJG)
  • Dr hab. Wioletta Kamińska, prof. UJK (jako Zastępca Przewodniczącego PTG)
  • Dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. IGiPZ PAN (jako Zastępca Przewodniczącego PTG)

Jubileusz stulecia geografii polskiej jest znakomitą okazją do zacieśnienia współpracy pomiędzy najważniejszymi polskimi organizacjami geograficznymi: KKJG, KNG PAN i PTG. Podejmowane w ostatnim roku wspólne instytucjonalne działania geografów są efektywne, dotyczą np. reformy systemu edukacji i wzmocnienia pozycji geografii w szkołach.