II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Problemy i Wyzwania Geografii Komunikacji

Kalendarz dnia 6 Kwi 2017

Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego oraz Katedra Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii, Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, wspólnie z Komisją Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego zapraszają na II Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Problemy i Wyzwania Geografii Komunikacji”, która odbędzie się w dniach 6-7 kwietnia 2017 w Gdańsku.

Konferencja nawiązuje do wieloletnich spotkań geografów transportu, które odbywały się w Polańczyku i Arłamowie. Głównym celem konferencji będzie kontynuowanie wymiany dorobku naukowego krajowych ośrodków akademickich w zakresie geografii komunikacji. Tytuł konferencji nawiązuje do tematu spotkania, które odbyło się w 1992 r. w Lublinie z inicjatywy prof. Krystyny Warakomskiej. Było to pierwsze po wielu latach naukowe seminarium geografii komunikacji, którego efekt to m.in. powstanie Komisji Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego. W 2016 po kilkuletniej przerwie w funkcjonowaniu Komisji reaktywowano jej działalność organizując w kwietniu ogólnopolską konferencję z geografii komunikacji w Gdańsku. Kolejna edycja konferencji w 2017 pozwala na kontynuację podjętych tematów. Szeroki zakres tematyczny konferencji ma zachęcić wszystkich badaczy reprezentujących subdyscyplinę geografii komunikacji do uczestnictwa i wygłoszenia referatów prezentujących dorobek ich badań.

Komunikat
Karta zgłoszeniowa
Oświadczenie dotyczące podatku VAT