XXXIII Seminarium Geografii Wsi pt. Odnowa i Rewitalizacja Wsi

Kalendarz dnia 1 Cze 2017

Komisja Obszarów Wiejskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Instytut Rozwoju Miast serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w XXXIII Seminarium Geografii Wsi pt. „Odnowa i rewitalizacja wsi. W kierunku nowych paradygmatów kształtowania wiejskiej przestrzeni”, które odbędzie się w dniach 1-2 czerwca 2017 roku na terenie województwa małopolskiego, w okolicach Krakowa.

Głównym celem konferencji jest wyjaśnienie mechanizmów odnowy i rewitalizacji wsi w Polsce, jak również określenie ich efektów w rozwoju obszarów wiejskich. Równocześnie celem seminarium jest sformułowanie zaleceń i rekomendacji dotyczących praktycznej realizacji odnowy i rewitalizacji polskiej wsi w oparciu o dotychczasowe doświadczenia krajowe i zagraniczne. Konferencja ma być spotkaniem badaczy zainteresowanych procesami odnowy oraz rewitalizacji wsi, reprezentujących geografię, nauki społeczne, ekonomię, zarządzanie, architekturę i urbanistykę, jak również praktyków z dziedziny rozwoju obszarów wiejskich.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej konferencji: http://33seminarium.weebly.com/.