XIII Międzynarodowy Konkurs Kartograficzny im. Barbary Petchenik

W imieniu Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej, Głównego Urząd Geodezji i Kartografii, Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Instytutu Geodezji i Kartografii oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zapraszamy uczniów klas V i VI do udziału w XIII Międzynarodowym Konkursie Kartograficznym im. Barbary Petchenik pod hasłem „Kochamy Mapy”. Szczegóły konkursu można znaleźć pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/konkurs-im-b-petchenik