Przekaż 1% podatku

Polskie Towarzystwo Geograficzne jest wpisane na listę Organizacji Pożytku Publicznego. Przekazując 1% swojego podatku dochodowego wspierają Państwo cele statutowe Towarzystwa oraz przyczyniają się do popularyzacji i rozwoju badań geograficznych w Polsce.

Środki pozyskane w ramach 1% są tradycyjnie przekazywane na ufundowanie nagród w Konkursie Prac Magisterskich z Zakresu Geografii. Wsparcie to jest dla Polskiego Towarzystwa Geograficznego szczególnie ważne wobec wielkich wyzwań organizacyjnych i finansowych związanych z przygotowaniem przyszłorocznych obchodów 100-lecia PTG i Roku Polskiej Geografii. Będziemy zobowiązani, jeżeli w tym roku zdecydujecie się Państwo wesprzeć 1% swojego podatku działalność Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Aby przekazać 1% swojego podatku dochodowego należy w formularzu PIT wpisać:
1) nazwę OPP: POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE,
2) numer KRS: 0000110860,
3) wnioskowaną kwotę po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Zachęcamy do przeczytania listu otwartego do polskich geografów wystosowanego przez Przewodniczącego Zarządu Głównego PTG prof. Antoniego Jackowskiego.