Posiedzenie Prezydium Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Kalendarz dnia 27 Sty 2017

27 stycznia 2017 r. o godz. 9.30 w Warszawie w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN odbędzie się posiedzenie Prezydium Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Spotkanie poświęcone będzie obchodom 100-lecia PTG w 2018 r., w tym sprawom finansowym oraz kwestii zaangażowania Oddziałów PTG w organizację i przebieg Roku Geografii Polskiej. Wnioski ze spotkania zostaną przedstawione i przedyskutowane na posiedzeniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, które rozpocznie się w tym samym miejscu o 11.30.