Polsko-Francuski Kongres Geograficzny

Kalendarz dnia 1 Cze 2016

W dniach 1-4 czerwca 2016 w Paryżu odbędzie się Polsko-Francuski Kongres Geograficzny (Assises franco-polonaises de Géographie) inaugurujący obchody 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Patronat objęli: Ambasador RP w Paryżu JE Andrzej Byrt oraz Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak. Kongresowi towarzyszyć będą dwie wystawy: w Bibliotece Polskiej w Paryżu „Podróże przez historię” – kartografia polska i francuska dotycząca Polski  XVI-XIX w. (Komisarze Wystawy: Zbigniew Dyrdoń i Anna Czarnocka) oraz w Stacji Naukowej PAN w Paryżu „Geografia polska-tradycja i współczesność” oraz współpraca polsko-francuska (kuratorzy wystawy: Antoni Jackowski i Małgorzata Taborska, komisarz: Robert Górski). Uroczyste otwarcie obrad i wystaw odbędzie się w Ambasadzie RP w dniu 1 czerwca 2016 r.

Organizatorzy:

  • Polskie Towarzystwo Geograficzne
  • Ambasada RP w Paryżu
  • Biblioteka Polska w Paryżu
  • Stacja Naukowa PAN w Paryżu
  • Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego

W czasie Kongresu podpisana zostanie umowa o współpracy pomiędzy Francuskim Komitetem Narodowym Geografii, Komitetem Nauk Geograficznych PAN i Polskim Towarzystwem Geograficznym.