Wydawnictwa na 100-lecie PTG

Geografowie polscy. Słownik biograficzny

  • Geografowie polscy. Słownik biograficzny, 2018. Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Kraków, T. 1. A-J, ss. 632; T. 2. K-P, ss. 633-1344; T. 3. R-Ż, ss. 1345-1920.
  • Dzieło prezentujące postaci geografów począwszy od Jana Długosza po czasy współczesne

Polskie Towarzystwo Geograficzne w setną rocznicę działalności

  • Polskie Towarzystwo Geograficzne w setną rocznicę działalności, 2018. Red. Marek Sobczyński, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych UŁ, Łódź. T. 1. Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, Marek Sobczyński, Historia Polskiego Towarzystwa Geograficznego, ss. 235; T. 2. Historia Oddziałów Terenowych i Tematycznych Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Red. Marek Sobczyński, ss. 660; T. 3. Historia Komisji Tematycznych Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Red. Marek Sobczyński, ss. 193.
  • Pierwsza źródłowa monografia Towarzystwa.

Rola geografii w utrwalaniu Niepodległej Polski i w Jej rozwoju

  • Rola geografii w utrwalaniu Niepodległej Polski i w Jej rozwoju, 2018. Red. Antoni Jackowski. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Kraków, ss. 352.
  • Książka została objęta Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

Geografia polska i geografowie w latach II wojny światowej

  • Jackowski Antoni, Bilska-Wodecka Elżbieta, Sołjan Izabela, Liro Justyna, 2019, Geografia polska i geografowie w latach II wojny światowej. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Polskie Towarzystwo Geograficzne. Kraków, ss. 294.
  • Pierwsza praca dotycząca problematyki działalności geografów w okresie II wojny światowej.

Udział geografii w budowie Niepodległej Polski: wczoraj-dziś-jutro

  • Udział geografii w budowie Niepodległej Polski: wczoraj-dziś-jutro, 2019. Red. Przemysław Śleszyński. Wydawnictwo Sejmowe, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Warszawa, W druku.