Wydawnictwa na 100-lecie PTG

Geografowie polscy. Słownik biograficzny

  • Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan
  • Dzieło około 1500 stron, prezentujące postaci geografów począwszy od Jana Długosza po czasy współczesne

Polskie Towarzystwo Geograficzne w setną rocznicę działalności

  • Red. Marek Sobczyński
  • Pierwsza źródłowa monografia Towarzystwa, objętość około 800 stron

Geografia polska i geografowie w latach II wojny światowej

    • Autorzy: Antoni Jackowski, Elżbieta Bilska-Wodecka, Izabela Sołjan, Justyna Liro
    • Pierwsza praca dotycząca tej problematyki, objętość około 350 stron

Ponadto ukażą się wydawnictwa, zawierające materiały z poszczególnych imprez naukowych. Publikacje zamierzają również wydać niektóre oddziały i komisje tematyczne PTG.